097 568 4444

Thị trấn Cát Hải khởi động dự án “Rác không phải là phế liệu”

Vừa qua, tại thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) đã diễn ra “Chiến dịch thu gom lưới đánh cá và rác thải biển”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Rác không phải là phế liệu” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ.
Năm 2023, được sự quan tâm của thành phố, thị trấn Cát Hải triển khai thực hiện dự án “Rác không phải là phế liệu” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ.
Dự án được triển khai với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong đó có “Chiến dịch làm sạch biển”, đây là hoạt động có quy mô lớn, với lực lượng tham gia của các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. Hoạt động giúp người dân gắn kết, cùng chung tay thu gom rác thải biển, làm sạch biển, hướng tới một môi trường biển xanh, không có rác thải.
Thông qua chương trình làm sạch biển, làm thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng dân cư trong việc xả thải rác, quản lý rác và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.
Hoạt động thu hút gần 3000 người tham gia.
Theo đó, ngay ngày đầu thực hiện, chiến dịch đã thu hút được gần 3.000 người tham gia, trong đó có gần 1.000 học sinh và gần 2.000 người dân thị trấn Cát Hải. 8 khu vực được làm sạch gồm có: Khu vực bến phà, bến tàu khách (bến Gót), từ khu vực tiếp giáp dự án Cảng đến Đình Đôn Lương, từ Chùa Gia Lộc đến Đá Cái Vỡ, bến neo đậu tàu, thuyền TDP Lục Độ-Lương Năng…
Hoạt động thu hút gần 1.000 học sinh tham gia.
Dự án “Rác không phải là phế liệu”, mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan đối tác tại thị trấn Cát Hải quản lý hiệu quả rác thải tại nguồn và rác thải biển thông qua việc tăng cường sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương. Dự án được triển khai từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2023, thị trấn Cát Hải được tài trợ hơn 82.400 USD.
Hoạt động giúp người dân gắn kết, cùng chung tay làm sạch biển, hướng tới một môi trường biển xanh, không có rác thải.
Dự án triển khai thực hiện các nội dung, gồm: Tổ chức chiến dịch dọn rác thải tại nguồn và rác thải biển; tiến hành quảng bá trên phương tiện truyền thông để phát sóng và thúc đẩy thay đổi hành vi của cộng đồng theo phương pháp 3T (tiết giảm, tái sử dung, tái chế rác); xây dựng các sản phẩm truyền thông; tổ chức Hội chợ quảng bá sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trường và các phiên đối thoại với doanh nghiệp về xu hướng sản xuất kinh doanh-thân thiện với môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *